Model RACE – dlaczego warto go użyć w Digital Marketingu?

Przy okazji omawiania podróży klienta - czyli Customer Journey - w dwuczęściowym artykule, wspomnieliśmy o wielu modelach, którymi można taką podróż opisać. Najbardziej znany to AIDA, lecz coraz większą popularność zyskuje również model RACE. RACE to etapy: Reach, Act, Convert, Engage. Coraz częściej dodaje się też piąty etap - Plan. Przeczytaj artykuł i poznaj funkcje i cele wszystkich etapów, a także dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z tego modelu.
➡️ Przeczytaj artykuł o Customer Journey!

Model RACE w marketingu - co to jest?


Model RACE to struktura zaprojektowana po to, by pomagać specjalistom i firmom w efektywnym planowaniu i implementacji strategii digital marketingu. Nazwa RACE jest akronimem od angielskich słów Reach, Act, Convert, Engage, co oznacza Zasięg, Działanie, Konwersja, Zaangażowanie. Model RACE kładzie nacisk na różne etapy podróży klienta, od pierwszego kontaktu z marką aż po budowanie długotrwałych relacji. Jest nieco podobny do modelu AIDA, choć skupia się na odrobinę innych aspektach - porównania obu modeli dokonamy w dalszej części tego artykułu. Przyjrzyjmy się poszczególnym etapom modelu RACE. Uwzględnimy w tym etap piąty, czyli P - Plan (Planowanie).

Etapy modelu RACE


R - Reach (Zasięg)


 • Funkcje i cele. Pierwszy etap ma na celu zbudowanie świadomości o marce i przyciągnięcie potencjalnych klientów. Chodzi o maksymalizację zasięgu komunikacji marketingowej tak, by dotrzeć do jak największej liczby osób z grupy docelowej.
 • Metody. Wykorzystanie SEO, reklam w mediach społecznościowych, kampanii e-mail marketingowych, reklamy display i content marketingu.

 • A - Act (Działanie)


 • Funkcje i cele. Ten etap skupia się na zachęceniu odwiedzających stronę do podjęcia działania na tej stronie lub w mediach społecznościowych, które mogą być mniej wartościowe niż konwersja, ale są krokiem w kierunku niej. To np. zapisanie się do newslettera, pobranie materiału edukacyjnego.
 • Metody. Optymalizacja strony internetowej pod użytkownika (UX - User Experience, optymalizacja doświadczenia), mocne CTA (Call to action - wezwania do działania), formularze rejestracyjne, interaktywne elementy zachęcające do zaangażowania.

 • C - Convert (Konwersja)


 • Funkcje i cele. Głównym celem tego etapu jest przekształcenie zainteresowania w konkretną wartościową akcję, taką jak zakup produktu, zapisanie się na kurs, zamówienie usługi.
 • Metody. E-commerce optimization, landing pages, perswazyjne kopie sprzedażowe, testy A/B, personalizacja ofert.

 • E - Engage (Zaangażowanie)


 • Funkcje i cele. Ostatni etap polega na budowaniu i utrzymaniu długotrwałych relacji z klientami, które prowadzą do powtórnych zakupów i lojalności. Ma na celu zachowanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów, co przekłada się na pozytywne opinie i rekomendacje.
 • Metody. Programy lojalnościowe, e-mail marketing, dynamiczny content, media społecznościowe, wysoka jakość obsługi klienta.

 • Dodatkowy etap P - Plan (Planowanie)


  Planowanie to dodatkowy, uzupełniający etap w modelu RACE, który umieszcza się na początku całego procesu. Etap ten służy do stworzenia strategicznej podstawy dla wszystkich późniejszych działań marketingowych. Planowanie jest kluczowe, ponieważ umożliwia firmom ustalenie celów, zidentyfikowanie grupy docelowej, zrozumienie rynku oraz określenie zasobów potrzebnych do skutecznej realizacji strategii marketingowej. Właściwe planowanie zapewnia, że wszystkie działania marketingowe są spójne i skoncentrowane na osiągnięciu określonych wyników biznesowych.

 • Planowanie pomaga ustanowić wyraźne cele działań digital marketingu - zwiększenie świadomości marki, poprawa zaangażowania, wzrost konwersji, etc.
 • Planowanie wspiera analizę sytuacji wyjściowej - np. poprzez analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia), analizę konkurencji, identyfikację trendów na rynku.
 • Planowanie pomaga określić grupę docelową - czyli kto jest odbiorcą komunikatów marketingowych i do kogo kierujemy ofertę.
 • Planowanie pomaga wybrać kanał cyfrowy.
 • Planowanie pomaga określić budżetowanie.
 • Planowanie wspomaga ustalenie wyraźnych KPI.

 • Etap planowania jest, prawdę mówiąc, najważniejszy ze wszystkich etapów modelu RACE. Pozwala ustalić ramy projektu digital marketingowego, zapewnia spójność i określoną wizję, wyznacza zasoby, pomaga skalować działania marketingowe i minimalizuje ryzyko (przez identyfikację potencjalnych zagrożeń i wprowadzenie planu risk management).

  Model RACE w digital marketingu

  Dlaczego warto stosować model RACE w marketingu?


 • Całościowe podejście. Model RACE zapewnia kompleksowe podejście do marketingu cyfrowego, pokrywające wszystkie kluczowe etapy podróży klienta. Jest bardziej dostosowany do punktu widzenia firmy niż model AIDA. Dla pełnego spojrzenia warto wypróbować obydwa modele i porównać rezultaty.
 • Skuteczność modelu. Pomaga skutecznie zaplanować i zrealizować kampanie marketingowe, maksymalizując ROI (wskaźnik ROI - Return On Investment - zwrot z inwestycji).
 • Wysoka mierzalność. Umożliwia śledzenie wyników na każdym etapie i optymalizację działań w czasie rzeczywistym.
 • Personalizacja. Wspiera tworzenie bardziej spersonalizowanych strategii komunikacji i ofert dla różnych segmentów klientów.

 • RACE a AIDA


  Tak jak wspomnieliśmy, obydwa modele - RACE i AIDA - są przydatne i warto nakreślić plan marketingowy według ich wytycznych. Przyjrzyjmy się pokrótce ich zaletom.

 • AIDA oznacza Attention (Uwaga), Interest (Zainteresowanie), Desire (Pragnienie) i Action (Działanie). Jest to klasyczny model marketingowy, który opisuje cztery etapy, przez które przechodzi konsument przed dokonaniem zakupu - przyciągnięcie uwagi, wzbudzenie zainteresowania (poprzez podkreślenie zalet produktu, usługi), wywołanie pożądania posiadania lub skorzystania oraz nakłonienie do podjęcia działania (czyli najczęściej zakupu). Model AIDA jest bardzo efektywny w projektowaniu treści reklamowych i w sytuacjach sprzedażowych, gdzie kluczowe jest stopniowe budowanie zaangażowania klienta.
 • RACE na swój sposób rozszerza koncepcję AIDA. Buduje świadomość wśród potencjalnych klientów, nakłania do interakcji, przekształca zainteresowanie w konkretne działania i dba o utrzymywanie relacji, która często skutkuje ponownymi zakupami i promocją marki. Model RACE jest bardziej kompleksowy. Idealny do planowania i optymalizacji szeroko zakrojonych strategii marketingu cyfrowego, obejmujących wszystkie aspekty interakcji z klientem oraz długofalowego zaangażowania.

 • ➡️ Przeczytaj nasz artykuł o modelu AIDA

  Model RACE - dodatkowe ciekawostki i wskazówki 🏎️


 • Model RACE jest cykliczny – po etapie zaangażowania warto wrócić do etapu zasięgu, aby ponownie przyciągnąć klienta do kolejnych działań.
 • Skuteczne wykorzystanie modelu RACE wymaga integracji danych z różnych kanałów i platform. Pozwala to na pełniejszy obraz działań klienta i lepszą personalizację.
 • Model RACE stanowi solidną podstawę do tworzenia, realizacji i oceny strategii marketingowej, pomagając firmom efektywnie docierać do klientów, konwertować ich zainteresowanie na zakupy i budować lojalność.


 • Jan Wojciechowski

  Content Marketing Specialist


  Specjalista Content Marketingowy z kilkuletnim doświadczeniem. Studiował Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej pracy łączy lekkie pióro, wiedzę contentową i zamiłowanie do nowych technologii. Prywatnie miłośnik sportu, literatury oraz ilustrator książek.
  Szkolenia
  Polski