ROI

Definicja ROIROI - Return on Investment - to jeden z najważniejszych wskaźników, kluczowych w temacie inwestycji oraz kondycji przedsiębiorstwa. Zapoznaj się z definicją ROI.
ROI - Return on Investment - to wskaźnik zwrotu z inwestycji. Służy do pomiaru stopnia, w jakim korzyści z inwestycji przewyższają jej koszty (poniesione nakłady). ROI to procentowa miara, używana do oceny efektywności finansowej różnych inwestycji lub porównywania efektywności kilku z nich.

Aby obliczyć ROI, musimy od zysku z inwestycji odjąć jej koszt, wynik podzielić przez ten koszt, a następnie całość pomnożyć przez sto procent.

Jak obliczyć ROI

Wskaźnik ROI ma ogromne znaczenie przy:

  • pomiarze efektywności inwestycji firmy,
  • podejmowaniu decyzji finansowych,
  • określaniu ryzyka danych działań inwestycyjnych,
  • określaniu kosztów, gdyż do poprawnego wyliczenia ROI trzeba wziąć je wszystkie pod uwagę,
  • liczeniu inwestycji w każdej dziedzinie, od finansów po marketing, gdyż jest bardzo wszechstronny.

  • Przeczytaj następnie artykuł: Koszt pozyskania klienta w e-commerce: jak go obliczyć i obniżyć?

    Szkolenia
    Polski