Optymalizacja budżetu i media mixu

Regularna optymalizacja budżetu marketingowego i Media-Mix, a co za tym idzie realizowanie celów i optymalny media plan kampanii reklamowej, możliwy jest dopiero po kompleksowym wdrożeniu analityki internetowej na Twojej witrynie, gdzie gromadzone zostają tylko poprawne i reprezentatywne dane, a schemat optymalizacji na ich podstawie, jest jasno określony. Dlatego prowadzenie działań optymalizacji budżetu i Media-Mix bez wdrożenia kompleksowej analityki internetowej nie jest możliwe.

Jako agencja, stworzyliśmy autorski algorytm optymalizacyjny opierający się na atrybucji konwersji oraz badaniu ekonometrycznym, dzięki któremu możemy zmaksymalizować uzyskiwane efekty z budżetów na działania reklamowe. Cała usługa świadczona jest na bieżąco naszym stałym klientom.

Regularna optymalizacja budżetu i Media-Mix polega na:

  • stałej analizie danych na różnych poziomach szczegółowości w różnych wymiarach,
  • prowadzeniu atrybucji konwersji wielokanałowej oraz modelowaniu ekonometrycznym, aby przekonać się jak poszczególne kampanie reklamowe wpływają na siebie nawzajem i ostatecznie określić ich prawdziwy wpływ na sprzedaż,
  • dopracowywaniu modelu wykorzystywanego do bieżącej optymalizacji podziału budżetu,
  • zastosowaniu odpowiednich algorytmów optymalizacyjnych, które metodą portfolio obliczają optymalne budżety na poszczególne systemy reklamowe, typy kampanii i poszczególne reklamy (stworzyliśmy autorski algorytm optymalizacyjny, który metodą portfolio oblicza optymalny budżet na każdą reklamę, co pozwala maksymalizować na bieżąco uzyskiwany efekt z budżetu reklamowego),
  • budowaniu optymalnych media planów, które zawierają szczegółowe informacje o budżecie, strategii optymalizacji i estymowanych wynikach dla poszczególnych segmentów kampanii oraz całościowo.
Szkolenia
Polski