Wdrożenie analityki internetowej w firmie

Efektywne i kompleksowe wdrożenie analityki internetowej z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics to jedna z najbardziej zaawansowanych i złożonych usług marketingu internetowego. W skrócie to usługa w której ustalamy Twoje cele mikro i makro konwersji, które będą mierzone na stronie www firmy oraz jakie wartości nadamy poszczególnym celom mikro i makro konwersji. To wdrożenie całej analityki i budowa schematu optymalizacji kampanii tj. metodologii, dzięki której będziemy mogli zwiększać efektywność Twoich działań reklamowych.

Opracowanie schematu optymalizacji kampanii na podstawie danych z analityki internetowej to temat trzeciego dnia szkolenia z Google Analytics na poziomie eksperckim. Jeśli interesuje Cię analityka, zalecamy jednak wzięcie udziału we wszystkich 3 dniach szkolenia, gdzie tłumaczymy m.in jak odczytywać wszystkie otrzymane raporty oraz jak wyciągać wnioski z danych i przekładać je na działania prowadzące do zwiększenia efektywności prowadzonych kampanii reklamowych.

Co zawiera usługa wdrożenia analityki internetowej z Google Analytics?

  • Measurement Planning - dokładna analiza Twojej witryny, procesu zakupowego klienta i wyznaczenie szczegółowych elementów witryny, które należy mierzyć ze wskazaniem w jaki sposób powinny być mierzone. Warto podkreślić, że mierzenie wszystkich elementów nie ma sensu, a mierzenie zbyt małej liczby zdarzeń w witrynie nie pozwoli na podejmowanie trafnych decyzji ze względu na zbyt małą ilość jakościowych danych. Measuring planning to fundament analityki internetowej, którego wykonanie ma bezpośredni wpływ na mierzenie dobrych danych statystycznych i późniejsze możliwości optymalizacji kampanii. Dobre dane statystycznie to takie, z których można szybko wnioskować z dużą poprawnością statystyczną.
  • Konfigurację Google Analytics i Tag Manager - techniczny etap w którym następuje konfiguracja systemu Google Analytics i Tag Manager. Wdrożone zostają wszystkie elementy analityki, które zostały zaplanowane.
  • Integrację analityki internetowej z danymi firmowymi np. CRM - każdorazowo przekazujemy informacje o sesji i użytkownikach odwiedzających Twoja witrynę do CRM, tak aby pozyskany lead mógł być monitorowany dalej w procesie sprzedażowym - pozwala nam to otrzymać informacje o jakości pozyskanych leadów i realnej sprzedaży z kampanii reklamowej. Dane te muszą jeszcze powrócić do systemów analityki internetowej i systemów reklamowych, aby na ich podstawie móc jeszcze lepiej optymalizować kampanię.
  • Analizę danych statystycznych po wstępnym okresie pomiaru - na tym etapie potwierdzamy, że wszystkie mierzone przez nas interakcje z witryny odgrywają znaczącą rolę w procesie zakupowym oraz że należy je mierzyć i uwzględniać przy analizach danych służących do optymalizacji kampanii.
  • Wyznaczenie odpowiednich wartości konwersji i ich konfigurację w Google Analytics
  • Stworzenie modelu optymalizacji Media-Mix oraz kampanii na poziomie szczegółowym, w oparciu o dobrej jakości dane statystyczne pochodzące z Google Analytics.
  • Budowę odpowiednich raportów i szkolenie - ostatnim etapem jest zbudowanie odpowiednich raportów z prowadzonej analityki i co najważniejsze - Twoje szkolenie z poprawnej interpretacji dostarczonych danych. To szkolenie pozwoli Ci podejmować odpowiednie decyzje zakupowe w zakresie kampanii reklamowych w Internecie.

Jak wygląda w praktyce wdrożenie analityki przy wykorzystaniu Google Analytics?

1.

Uruchamiamy Twoją witrynę i dokładnie analizujemy wszystkie potencjalne interakcje, które mogą mieć miejsce na Twojej stronie, które prowadzą do konwersji (makro konwersji) - np. sprzedaż, wypełnienie formularza, ściągnięcie pliku PDF.

2.

Przy użyciu Google Analytics i Tag Manager’a zostają skonfigurowane odpowiednie zdarzenia, a następnie cele konwersji (mikro konwersji) - zazwyczaj konfigurujemy jednocześnie kilkanaście celów konwersji.

3.

Integrujemy analitykę internetową z Twoim wewnętrznym systemem zarządzania relacjami z klientem CRM.

4.

Po uzbieraniu statystyk mikro konwersji w ciągu kilku tygodni od konfiguracji Google Analytics, można potwierdzić za pomocą segmentacji, czy osoby dokonujące mikro konwersji mają wyższe wskaźniki konwersji na cele makro np. czy osoby, które czytały specyfikację techniczną produktu, lub przeglądały zdjęcia produktu, częściej stają się klientami firmy (tj. realizują cele makro konwersji takie jak zakup, czy wypełnienie formularza kontaktowego). Jeśli tak, to cel mikro jest potwierdzony i może służyć do optymalizacji kampanii.

5.

Wszystkie potwierdzone cele mikro konwersji są następnie wartościowane, na podstawie badanie segmentacyjnego.

6.

Dzięki odpowiednim wartościom makro i mikro konwersji:

  • możemy optymalizować kampanię tak, aby uzyskała najwyższy zysk, zwrot z inwestycji – ROAS,
  • uzyskujemy bardzo wysokiej jakości dane statystyczne na podstawie których możemy podejmować szybko i sprawnie bardzo trafne decyzje inwestycyjne dotyczące reklamy internetowej,
  • otrzymujemy trafne wskaźniki ROI i ROAS, które są nam potrzebne do optymalizacji.

Szkolenia
Polski