Klaster tematyczny

Definicja Klastra tematycznegoKlastry tematyczne pomagają w odpowiednim uporządkowaniu treści oraz dbałości o hierarchizację contentu na stronie. Naszą treść możemy planować w taki sposób, by zbudować klastry, pomocne dla użytkowników i wyszukiwarek.
Klaster tematyczny (topic cluster) polega na właściwym uporządkowaniu treści. Składa się ze strony-filaru (pillar page) oraz podstron (subpages), połączonych ze sobą przemyślanym linkowaniem wewnętrznym (internal linking). W przypadku bardzo dużych tematów ogólnych klastry są niezwykle przydatne. Wpływają pozytywnie na przejrzystość tematu, porządkują zagadnienia i prowadzą od jednego artykułu do drugiego w logiczny sposób.

Klastry pomagają pojąć robotom wyszukiwarki, jakie są zależności między podstronami w kontekście danych słów kluczowych, na które pozycjonujemy treści. Dla użytkowników stanowią swoiste uporządkowane kompendium wiedzy na dany temat.

Dzięki klastrom tematycznym zwiększa się widoczność strony, zaangażowanie użytkowników, poprawia się linkowanie wewnętrzne. Nawigacja witryny oraz jej poziom autorytetu znacznie wzrastają.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących klastrów tematycznych i ich roli dla SEO, polecamy uwadze artykuł: Klastry tematyczne — czym są i jaką mają rolę w SEO?

Szkolenia
Polski