Prompt

Definicja PromptuPrompt jest elementem, który niejako łączy użytkownika - człowieka - z systemem lub ze sztuczną inteligencją, pozwalając na otrzymanie żądanego rezultatu. Poznaj definicję promptu.
Co to jest prompt? Prompt to polecenie, które przedstawiamy programowi komputerowemu lub systemowi operacyjnemu. Prompty są również stosowane w interfejsach użytkownika, liniach poleceń oraz dialogach aplikacji, aby informować użytkownika o potrzebie podjęcia działania, takiego jak wpisanie hasła, zatwierdzenie decyzji (np. zapis pliku) lub wybór opcji. Mogą również dostarczać krótkich instrukcji lub ważnych informacji dotyczących zadania, które ma zostać wykonane. Prompty są kluczowym elementem w systemach komputerowych, ułatwiając komunikację między człowiekiem a maszyną. Pomagają w nawigacji oraz realizacji zadań. Efektywne projektowanie promptów ma istotne znaczenie dla użytkowników, zapewniając intuicyjne i efektywne doświadczenie. Minimalizuje możliwość błędów i zwiększa ogólną produktywność pracy z systemem lub aplikacją.

Pojęcie zyskało na popularności wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji (AI), głównie w postaci czatbotów (np. ChatGPT czy Gemini). Prompt podpowiada modelowi AI, jaką treść ma wygenerować, opierając się na podanej instrukcji. W przypadku zaawansowanych modeli językowych, takich jak GPT (Generative Pre-trained Transformer), prompt może być skomplikowanym zapytaniem, scenariuszem lub nawet serią poleceń. Te prowadzą do odpowiedzi na pytanie, stworzenia treści lub wykonania specyficznych zadań językowych. Efektywność i trafność odpowiedzi generowanych przez AI często zależą od precyzji, jasności i kontekstu zapewnionego przez prompt - w związku z tym trzeba szczególnie zadbać o jego dokładność. Prompty pełnią kluczową rolę w interakcji z modelami AI, umożliwiając użytkownikom kształtowanie wyników i sterowanie zachowaniem systemu. Otwiera to szerokie pole do popisu aplikacji w edukacji, biznesie, rozrywce i wielu innych dziedzinach.

Przeczytaj artykuł o Gemini - przełomowej AI od Google:

Szkolenia
Polski