Churn rate

Definicja Churn rateChurn rate to jeden z najbardziej przydatnych wskaźników, zwłaszcza dla marketingu internetowego. Wykorzystują go przede wszystkim firmy, których działanie opiera się na modelu subskrypcyjnym albo bezpośrednim kontakcie z klientami. Poznaj definicję Churn rate.
Churn rate to wskaźnik rezygnacji klientów z usług firmy. Mierzy, jaki procent klientów / użytkowników / subskrybentów zrezygnował z tych usług w badanym w okresie, porównując go ze stanem z początku tego okresu. Im wskaźnik niższy, tym dla firmy lepiej - oznacza to innymi słowy, że bardzo mało klientów (lub wręcz zero) zrezygnowało z usług firmy.

Aby obliczyć churn rate, dzielimy liczbę utraconych klientów przez całkowitą liczbę klientów na początku okresu, a następnie wynik mnożymy przez 100%.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o churn rate - m.in. jak interpretować wynik wskaźnika, co zrobić, by klienci nie rezygnowali z usług firmy oraz na jakie pytania odpowiedzieć, gdy wskaźnik churn rośnie - przeczytaj artykuł: Churn rate - wskaźnik, który bada rezygnujących klientów.

Szkolenia
Polski