Brief

Definicja BriefuBrief służy do komunikacji i określania wyglądu finalnego projektu na początku współpracy między klientem a agencją. Poznaj dokładną definicję briefu.
Co to jest brief? Brief (ang. "krótki", "zwięzły", "streszczenie") to zapytanie bądź polecenie, wysyłane do agencji przez klienta. Określa cel i wymagania odnośnie projektu. Służy jako podstawa do pracy nad projektem, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji. Zawiera jego cele, grupę docelową, kluczowe przesłanie, preferencje stylistyczne, ramy czasowe i budżet. Brief jest potrzebny agencji do zrozumienia potrzeb klienta i stworzenia spójnej strategii oraz efektywnych rozwiązań spełniających jego oczekiwania. Zapewnia tym samym skuteczną komunikację i realizację projektu zgodnie z jego celami.

Kiedyś brief przyjmował postać papierowego dokumentu, dzisiaj wykonuje się go w postaci prezentacji multimedialnej. Brief przedstawia się na jednym z pierwszych spotkań projektowych, by jasno zakomunikować ramy projektu. Powinien być wykonany precyzyjnie i dokładnie, by oszczędzić czas i pozwolić uniknąć pomyłek w trakcie pracy.

Brief może mieć różne rodzaje: dla grafika, dla działu PR, dla blogera, mediowy, reklamowy, kreatywny czy marketingowy. Powinien być niedługi i konkretny - przyjęło się, że w przypadku kartki papieru jest to ok. 1 strona A4, a prezentacji - parę slajdów.

Szkolenia
Polski