Testy A/B i Wielowariantowe
Testy A/B i Wielowariantowe

Dwie na pozór bardzo podobne wersje landing page mogą uzyskiwać bardzo różne współczynniki konwersji, czyli znacznie lepiej lub gorzej sprzedawać.
W celu osiągnięcia największego współczynnika konwersji dla danego landing page oferujemy testy A/B z dwoma wersjami strony lub testy wielowariantowe.
Po wykonaniu reprezentatywnego testu sporządzamy szczegółowy raport ze skuteczności poszczególnych wersji i wybieramy tę najskuteczniejszą, aby dzięki niej osiągnąć największą stopę zwrotu z inwestycji w reklamę internetową. Testy możemy wykonać na stworzonych przez nas wersjach landing pages lub wersjach stworzonych przez klienta.