Optymalizacja Konwersji i ROI
Optymalizacja Konwersji i ROI

Usługa optymalizacji konwersji polega na stałej opiece nad witryną i stronami, na które kierowane są wizyty z kampanii, tak aby zmaksymalizować zaangażowanie i sprzedaż.
Poza regularnymi testami AB oraz wielowariantowymi możliwe jest wykorzystanie personalizacji całych podstron witryny lub ich fragmentów za pomocą Google Optimize.