Remarketing dynamiczny
Remarketing dynamiczny

Istniejące systemy automatyzacji usprawniają proces tworzenia i prowadzenia kampanii remarketingowych, jednak doświadczenie uczy nas, że to nie sama technologia jest tu kluczowa, ale inteligentne jej wykorzystanie przez doświadczonych media planerów, którzy tworzą najlepsze strategie kierowania reklam, a następnie za pomocą narzędzi monitorują efektywność każdej odsłony reklamy, wyliczają i aplikują optymalne stawki zakupu reklamy w systemie licytacji.

Doświadczenie pokazało nam, jak ważna jest właściwie rozumiana personalizacja w procesie remarketingu. Warunkiem skuteczności tej formy reklamy jest dotarcie do odbiorcy z właściwym komunikatem, bo komunikat nieodpowiednio dobrany często przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. Wiemy, że automatyzacja jest podstawą tworzenia skomplikowanych kampanii remarketingowych, ale wiemy też, że nie wszystko da się zautomatyzować. Dlatego używając rozwiązań automatycznych, kładziemy nacisk na szczegółowe monitorowanie procesu przez doświadczonych specjalistów.

Realizując z nami kampanie remarketingowe masz możliwość objęcia kampanią zarówno witryny dostępne przez Google Display Network, sieć Facebook oraz największe systemy AdExchange dostępne przez DoubleClick.

Szkolenie z kampanii remarketingowych odbywa się w trzecim dniu szkolenia Google Ads.