Kampanie Display
Kampanie Display

Odpowiednio kierowane reklamy display osiągają doskonałe wyniki, budując zaangażowanie na witrynie, oraz generują konwersje. Każdą kampanię display poddajemy optymalizacji na podstawie danych z analityki internetowej.
Wiemy, że formy graficzne reklam kierowane za pomocą technologii kontekstowej pozwalają na osiąganie ponadprzeciętnych wyników.
Zarówno banery, jak i reklamy wideo kierowane kontekstowo i optymalizowane z użyciem analityki uzyskują znacznie lepsze wyniki i niższe koszty, nie tracąc na zasięgu.