Skąd powstają różnice w konwersjach między Google Analytics i Google Ads?

Konwersje między Google Analytics i Google Ads

Prowadzenie kampanii w Google Ads bez zdefiniowania konwersji jest ogromnym błędem. Podczas przeprowadzania audytów często spotykam się z sytuacją, gdzie nie są zdefiniowane cele konwersji lub zostały one wdrożone nieprawidłowo, przez co nie rejestrują żadnych zdarzeń. Należy się tego wystrzegać i przed rozpoczęciem kampanii upewnić, że konwersje zliczają się prawidłowo.
Istnieje kilka możliwości dodania konwersji do naszego konta Google Ads. Najpopularniejsze z nich to wdrożenie kodu konwersji do witryny oraz import celów z Google Analytics. W obu tych przypadkach otrzymywane dane mogą się jednak różnić. Nawet jeśli mamy dodany cel konwersji w Google Analytics i zaimportujemy go do Google Ads to i tak możemy otrzymywać inne dane w obu tych systemach dla tych samych kampanii.

Istnieje kilka powodów, które postaram się omówić poniżej:

 • Model atrybucji - kwestia najbardziej istotna, a przez wielu niestety lekceważona.
  Google Analytics przypisuje cele do źródeł ruchu na podstawie modelu atrybucji “ostatnie kliknięcie niebezpośrednie”. Oznacza to, że dopiero, jeśli dane zdarzenie zostanie przypisane jako google/cpc, to może być importowane do Google Ads i powiązane z konkretnym słowem kluczowym. A co z pozostałymi konwersjami, gdzie kampania Google Ads miała istotne znaczenie na całej ścieżce zakupowej, ale realizację celów konwersji Analytics przypisał do innych kanałów? W przypadku importowania celów z Google Analytics - konwersje te niestety przepadają i nie zobaczymy ich w Google Ads w ogóle. Konwersja zostanie zaimportowana do opisywanego systemu reklamowego, tylko jeśli wcześniej będzie przypisana do google/cpc w Analytics.
 • Opóźnienie – uruchomiliśmy nową kampanię, konwersje są ustawione, a w Google Analytics widzimy, że przynosiła nam ona już 3 konwersje.
  W tym samym czasie jednak w Google Ads nie ma żadnej. Spowodowane jest to opóźnieniami:
  a) dla celów importowanych z Google Analytics dane o konwersjach pojawiają się po 12 godzinach przy wykorzystaniu modelu atrybucji “ostatnie kliknięcie”. Jeśli natomiast wykorzystujemy inny model atrybucji, to dane pojawiają się po 24 godzinach.
  b) przy dodanych celach konwersji za pomocą kodu konwersji Google Ads również występuje różnica w zależności od modelu atrybucji. Gdy mamy ustawiony model atrybucji “ostatnie kliknięcie”, to dane pojawiają się po 3 godzinach. W innym przypadku po 15 godzinach.
 • Sposób zbierania danych – gdy podczas jednej sesji użytkownik dwa razy dokona zakupu, to Google Analytics zarejestruje je jako 2 transakcje, ale tylko jako 1 zdarzenie, jeśli takie zostało skonfigurowane. Dodając konwersję do Google Ads istnieje możliwość zdefiniowania, czy ma być zliczana wyłącznie pojedyncza realizacja celu, czy każda.
 • Okno konwersji – domyślnie okno konwersji w Google Analytics wynosi 6 miesięcy, natomiast w Google Ads 30 dni.
  W obu tych systemach te wartości jednak można zmieniać. Google Analytics przypisuje realizację konwersji w momencie, w którym do niej doszło. Google Ads natomiast do daty i godziny kliknięcia reklamy, które spowodowało wykonanie pożądanego działania przez użytkownika, a nie według daty tego działania. Oznacza to, że konwersje mogą być dopisywane do wcześniejszych dni w ramach ustawionego okna konwersji.
 • Raporty połączeń – konwersje telefoniczne mogą być zliczane wyłącznie w Google Ads. W tej chwili nie ma możliwości, aby śledzić ich realizację za pomocą celów w Google Analytics.
 • Dublowane zamówienia –jeżeli podczas realizacji zamówienia, użytkownik np. odświeży stronę, wtedy Google Analytics może zliczyć to działanie jako dwie transakcje, jednak z tym samym identyfikatorem. Jeżeli importujemy transakcje do Google Ads, wówczas system robi pewną selekcję i usuwa zduplikowane identyfikatory zamówienia. W omawianym przypadku, Google Ads zarejestruje więc jedynie 1 transakcję.
Podsumowując, zdecydowanie lepiej mieć zdefiniowane osobno konwersje Google Ads, niż zaimportowane tylko z Google Analytics. Tworząc takie cele za pomocą Google Tag Managera, dorobienie takich samych tagów konwersji dla Google Ads nie jest skomplikowaną czynnością i nie wymaga wiele czasu. Warto to zrobić, gdyż dane będą zdecydowanie bardziej precyzyjne. Im więcej i dobrej jakości będziemy ich mieli w systemie reklamowym, tym lepiej można optymalizować kampanie. Pokazuje to jak ważna jest odpowiednio stworzona analityka i wszystkie ustawienia kampanii Google Ads.
Autor: Paweł Chlebek
Specjalista SEM
21.01.2021
Szkolenia
Polski