Najnowsze zmiany w GPT OpenAI

Podczas konferencji OpenAI dla deweloperów w San Francisco ogłoszono kilka istotnych zmian i nowości:

Wprowadzony zostaje szybszy model GPT- 4 Turbo

Zapewni krótszy czas reakcji. Jest to kluczowe dla aplikacji wymagających natychmiastowej odpowiedzi, jak chatboty czy asystenci cyfrowi. Został przeszkolony na podstawie najnowszych informacji do kwietnia 2023 roku i posiada okno kontekstowe 128k, co oznacza ponad 300 stron tekstu w pojedynczym wierszu poleceń.

Możliwe staje się budowanie własnych wersji GPT

Użytkownicy będą mogli tworzyć własne wersje GPT i zasilać je własnymi danymi na przykład w postaci plików tekstowych. Dane te pozostają wyłącznie do użytku firmy/osoby i Open AI nie będzie ich wykorzystywać do uczenia sztucznej inteligencji dostępnej publicznie.

Sklep GPT

Custom GPTs można będzie także budować w celach zarobkowych. Pod koniec listopada ma pojawić się sklep, gdzie użytkownicy będą mogli publikować swoje GPT. OpenAI planuje dzielić się zyskiem z twórcami najpopularniejszych botów.

Nowe API

Zostanie wprowadzonych kilka nowych API, w tym do budowania asystentów, DALL-E 3, oraz text-to-speech.

Copyright Shield

OpenAI zapowiedziało program mający chronić firmy korzystające z ich produktów przed roszczeniami z tytułu praw autorskich. OpenAI ma pokrywać koszty prawne w przypadku pozwów dotyczących własności intelektualnej​​.

Jeśli interesuje Cię jak wykorzystać sztuczną inteligencję w Digital Marketingu, odwiedzaj nasz blog, na którym będziemy regularnie umieszczać nowe artykuły:

Szkolenia
Polski