ROAS – najważniejszy wskaźnik dla kampanii reklamowej

ROAS - Return On Advertising Spend, czyli wskaźnik zwrotu z wydatków reklamowych. Prawdopodobnie najistotniejsza miara, liczona w procesie prowadzenia kampanii reklamowych, przydatna w marketingu internetowym. Co to dokładnie jest ROAS? Jak liczyć ROAS? Jak interpretować jego wskazania? I co jeszcze warto wiedzieć o tym wskaźniku? Przeczytaj artykuł i poznaj najważniejsze informacje.

Co to jest ROAS?


ROAS - Return On Advertising Spend, czyli wskaźnik zwrotu z wydatków reklamowych, to miara pokazująca nam, jak skuteczne są nasze działania reklamowe w Internecie. ROAS wskazuje, ile jednostek pieniężnych (złotówek, dolarów, euro, etc.) przychodu generuje każda jednostka (złotówka, dolar, euro) wydana na reklamę (czyli ile złotych przychodu generuje każda złotówka wydana na reklamę itd.). Ten wskaźnik jest kluczową miarą efektywności kampanii. Mówi nam, jak skutecznie przekształcamy budżet reklamowy w przychody.

ROAS wykorzystuje się przede wszystkim do:

 • oceny skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych,
 • optymalizowania alokacji budżetu,
 • podejmowania decyzji odnośnie inwestycji w różnych kanałach reklamowych.

 • ➡️ Zapoznaj się z naszą ofertą kampanii Google Ads

  Jak obliczyć ROAS? Wzór na ROAS


  ROAS obliczamy, dzieląc całkowity przychód z kampanii reklamowej przez poniesione na nią koszty. Np. przy przychodach w wysokości 20.000 zł i wydatkach 2.000 zł, nasz ROAS wyniesie 10. Oznacza to, że za każdą wydaną złotówkę na kampanię otrzymujemy 10 zł zwrotu.

  Jak obliczyć ROAS? Wzór na ROAS - wskaźnik zwrotu z kampanii reklamowych

  ROAS możemy też wyrazić procentowo; wówczas iloraz przychodu i kosztów mnożymy przez 100%.

  ➡️ Zapoznaj się z naszą ofertą kampanii Meta Ads (dawniej Facebook Ads)

  Jak interpretować wskaźnik ROAS?


  Przy analizowaniu ROAS należy pamiętać, by badać go w kontekście określonej kampanii, wytyczonych celów biznesowych i wykorzystywanych kanałów. Należy mieć na względzie czynniki mogące mieć wpływ na przychody, takie jak sezonowość czy zmiany na rynku, na które nie mamy większego wpływu.

 • Wysoki ROAS oznacza, że na każdą wydaną złotówkę generujemy kilkukrotnie więcej przychodu, np. 5:1 (5 zł przychodu na każde 1 zł na reklamę). Taka kampania ma bardzo wysoką efektywność. Należy dalej ją prowadzić, optymalizować i monitorować.
 • Niski ROAS oznacza, że kampania generuje mało przychodu w porównaniu z poniesionymi na nią wydatkami (lub wręcz przynosi straty). Taka kampania ma niską bądź ujemną efektywność, np. 1:4 (otrzymujemy zaledwie 1 zł przychodu na każde 4 zł wydane na kampanię). Należy rozważyć zmianę podejścia do takiej kampanii, relokację budżetu (może przenieść go na inną?) lub zamknięcie kampanii.

 • ➡️ Przeczytaj: Audyt Kampanii Google Ads. Sprawdź, czy kampania nie marnuje budżetu reklamowego!

  ROAS - przydatne wskazówki 💡


 • Regularne monitorowanie - ROAS jest wskaźnikiem, który wymaga skrupulatnego śledzenia. Musimy szybko reagować na ewentualne spadki efektywności kampanii i lokalizować przyczyny.
 • Testowanie - można przetestować różne kombinacje elementów kampanii, by znaleźć najefektywniejsze kombinacje.
 • Optymalizacja ROAS - obejmuje dobór odpowiednich grup docelowych, kreacji reklamowych i ofert. Warto skupiać się przede wszystkim na kanałach, które przynoszą najwyższy ROAS. W optymalizacji samej kampanii i reklamy musimy pamiętać o odpowiednim dostosowaniu reklamowych słów kluczowych.
 • Alokacja budżetu - do najlepiej funkcjonujących kampanii.
 • Remarketing - warto rozważyć skierowanie przekazu reklamowego do osób, które już odwiedziły naszą stronę lub zobaczyły reklamę, ale nie dokonały zakupu.

 • ➡️ Przeczytaj również artykuł: Jak dobrać słowa kluczowe w kampanii Google Ads?

  Jeśli myślisz o samodzielnym prowadzeniu kampanii, pragniesz zweryfikować dotychczasowe doświadczenia i zdobyć cenną wiedzę oraz marzysz o pracy jako specjalista SEM - mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie. Zapisz się na nasze szkolenie z Google Ads.


  Jeśli zaś rozważasz samodzielne prowadzenie kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie, chcesz pogłębić wiedzę i zdobyć nowe doświadczenie, nadzorujesz zewnętrznych podwykonawców lub projekty Meta w swojej firmie - zapisz się na nasze szkolenie z Meta Ads.

  Piotr Guziur


  CEO Marketing Online, specjalista SEM i SEO, były członek programu Trenerów Google Ads z tytułem Digital Champion. Autor książki „Marketing w Internecie – strategie dla małych i dużych przedsiębiorstw”, bestselleru wydawnictwa Helion oraz licznych artykułów na temat marketingu internetowego, planowania i badania mediów, a także rozwoju mediów cyfrowych i nowych form reklamy. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w domu mediowym oraz w firmach w Polsce i zagranicą.
  Szkolenia
  Polski