GA_certified_partner
GOOGLE ANALYTICS
Certifitied Partner

cert_opis_line

Marketing Online jako jedna z trzech pierwszych agencji w Polsce uzyskał tytuł Google Analytics Certified Partner.

Ten prestiżowy certyfikat, którego uzyskanie wymaga potwierdzonych referencji dotyczących zastosowania Google Analytics w rozwoju biznesu klientów agencji, stanowi potwierdzenie najwyższych kompetencji specjalistów Marketing Online.

Wśród kryteriów uzyskania certyfikacji znajdują się między innymi:

  • Co najmniej 3 potwierdzone komercyjne wdrożenia Google Analytics
  • Potwierdzone umiejętności w zakresie analizy danych dostarczanych przez GA i wnioskowania biznesowego – formułowania wniosków dających możliwość istotnego wpływu na biznes klientów agencji
  • Umiejętność stosowania pełnego zakresu funkcji Google Analytics, w tym modułu E-commerce, filtrów ruchu, ścieżek konwersji (funnel), optymalizatora witryn, śledzenia zdarzeń (event tracking)
  • Certyfikacja indywidualna co najmniej dwóch pracowników agencji

 

Certyfikat GACP traktujemy jako kolejne potwierdzenie wyróżniających się na rynku standardów obsługi oferowanych przez Marketing Online.

Aktualną listę Certyfikowanych Partnerów Google Analytics można znaleźć tutaj.